Passa på att göra en BPH nu under sommaren

Vi i Kennel Cahabas ser gärna att alla våra valpar genomgår en s k BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund.

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven. Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Du hittar mer information på SKK:s länsklubbars hemsidor, t ex för Västra kennelklubben https://www.skk.se/sv/vakk/BPH

Barbro & Hans

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.